Expertiza Tehnică Judiciară

AI ÎNTREBĂRI? SUNĂ-NE!

0763 184 889

Expertiza tehnică judiciară în construcții reprezintă un proces specializat în care un expert tehnic atestat examinează și evaluează problemele tehnice legate de construcții în cadrul unui litigiu sau a unei dispute legale. Aceasta implică identificarea și analizarea problemelor tehnice, precum și elaborarea unui raport detaliat numit “Raport de Expertiză Tehnică Judiciară”. Acest raport joacă un rol crucial în procesul de luare a deciziilor în instanță și este esențial pentru clarificarea aspectelor tehnice ale cazului.

Când Este Necesară Expertiza Judiciară în Construcții?

Expertiza tehnică judiciară în construcții este necesară într-o serie de situații, printre care:

 • Dispute legate de calitatea sau conformitatea cu specificațiile lucrărilor de construcție.
 • Accidente sau avarii în construcții care necesită investigații tehnice.
 • Reclamații privind calitatea materialelor sau a lucrărilor de construcție.

Procesul de Expertiză Judiciară

Analiza Cazului

Expertul tehnic examinează documentele și probele legate de cazul respectiv și identifică aspectele tehnice cheie.

Investigație și Evaluare

Se efectuează o investigație detaliată a construcției sau a problemelor tehnice, iar expertul evaluează toate aspectele relevante.

Elaborarea Raportului

Expertul tehnic pregătește un raport de expertiză tehnică judiciară care include concluziile, recomandările și argumentele sale.

Prezentarea în Instanță

Expertul tehnic poate fi chemat să depună mărturie în instanță și să ofere clarificări cu privire la raportul său.

Expertiză Tehnică Judiciară în Construcții

Litigii Imobiliare

În cazul disputelor legate de proprietatea imobiliară, inclusiv hotărâri de graniță, identificarea limitelor sau valoarea corectă a proprietății.

Reclamații privind Construcția Nouă

Pentru a verifica dacă lucrările efectuate la construcții noi sunt conforme cu specificațiile contractului și dacă au fost respectate toate reglementările și standardele relevante.

Reclamații privind Renovări sau Restaurări

Atunci când există dispute cu privire la calitatea renovărilor sau restaurărilor efectuate la clădiri istorice sau monumente.

Solicitări de Asigurare

Pentru a stabili daunele și costurile de reparații în cazul unor evenimente catastrofale acoperite de asigurări, cum ar fi cutremurele sau inundațiile..

servicii-evaluare

Ce Conține Raportul de Expertiză Tehnică Judiciară în Construcții


Raportul de expertiză judiciară în construcții, conform prevederilor legale, trebuie să conțină următoarele informații clare și esențiale:

 • Descrierea detaliată a cazului. Raportul trebuie să înceapă cu o introducere clară a cazului, inclusiv informații despre locația construcției, părțile implicate și natura disputei sau a problemei tehnice.
 • Obiectivele expertizei. Trebuie să fie specificate obiectivele exacte ale expertizei, adică ce aspecte tehnice sau probleme trebuie să fie analizate și clarificate prin expertiză.
 • Metodologia utilizată. Expertul trebuie să detalieze metodele și procedurile folosite în cadrul expertizei, precum și sursele de informații utilizate.
 • Evaluarea tehnică. Raportul trebuie să includă o evaluare detaliată a problemelor tehnice, incluzând constatări privind calitatea lucrărilor, starea structurii, sau orice alt aspect tehnic relevant.
 • Concluziile și opiniile expertului. Expertul trebuie să ofere concluziile sale cu privire la cauzele și implicațiile problemelor tehnice, bazate pe cercetările și evaluările efectuate.
 • Recomandările expertului. Raportul ar trebui să includă recomandările expertului cu privire la remedierea problemelor sau soluționarea disputei.
 • Argumentarea concluziilor. Expertul trebuie să furnizeze argumente solide și justificări pentru concluziile sale, astfel încât să fie clar pentru instanță și părți cum a ajuns la acele concluzii.
 • Anexele raportului. Orice documente sau informații suplimentare care susțin concluziile și evaluările expertului trebuie să fie incluse în anexe.

Cât Costă Expertiza Tehnică Judiciară?

Costul expertizei tehnice judiciare în construcții poate varia în funcție de complexitatea cazului și de experiența expertului tehnic. Este recomandat să solicitați o evaluare a costurilor înainte de a începe procesul.

Pentru orice întrebări suplimentare sau pentru a iniția o expertiză tehnică judiciară în construcții, vă invităm să ne contactați. Suntem aici pentru a vă oferi soluții profesionale și claritate în orice litigiu tehnic în domeniul construcțiilor.

De ce să alegi serviciile noastre?

Alegând serviciile noastre de Expertiză Tehnică Judiciară în Construcții, veți beneficia de:

 • Experiență vastă în domeniu.
 • Opinii precise și fundamentate.
 • Integritate și confidențialitate.
 • Utilizarea tehnologiei moderne.
 • Tarife competitive.
 • Recomandări excelente.
 • Cunoștințe actualizate.
 • Comunicare clară și transparentă.

Contactează-ne Astăzi

Asigurați-vă legalitatea și evitați incertitudinea financiară! Profitați acum de expertiza tehnică și expertiza MLPAT în domeniul construcțiilor pentru a lua decizii informate și sigure cu privire la proiectul dumneavoastră.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Step 1 of 2
Expertiză Tehnică pentru:
Am nevoie pentru: